Gå til Evelyn Rudi Designs!
<< Tilbake til Artikkeloversikt

CV for den formastelige

050409

DEN  FORMASTELIGES  CV

KÅRE  J  LOTSBERG:

 1. Medlem i NKK i 50 år
 2. Leder av NPK
 3. Leder av NVK i flere omganger
 4. Gullmerke fra NPK, NVK og FKF for fortjenestefullt organisasjonsarbeid
 5. Æresmedlem i NVK
 6. Leder av samarbeidsutvalget for FKFs raseklubber frem til enstemmig enighet om etablering av samarbeidsavtale
 7. Leder av FKFs organisasjonsutvalg frem til enstemmig beslutning av FKFs 38 medlemsklubber om omdanning av FKF
 8. Medlem av NKKs organisasjonskomite under organisasjonsomleggingen
 9. Medlem av NKKs lovkomite
 10. I samråd med Mjærum og i samarbeid med Handberg koordinering av jakthundinteressene slik at disse enstemmig støttet NKKs organisasjonsomlegging
 11. Viseordfører i NKKs representantskap
 12. Fra 2003 og til 2009 medlem av JDs arbeidsutvalg og ansvarlig for mesteparten av den skriftlige dokumentasjonen som foreligger om divisjonens virksomhet
Til toppen!
 
Norsk versjon English version