Gå til Evelyn Rudi Designs!
<< Tilbake til Artikkeloversikt

HVA SLAGS NKK TRENGER VI?

I Fuglehunden nr. 4 reiser Trygve Heyerdahl spørsmålet om ”Hva slags FKF trenger vi”. Det spørsmålet han burde stille, fremgår av overskriften.

NKK  (hundeeiernes organisasjon) ? Hver gang jeg ser denne formuleringen, føles det som en provokasjon. NKK er en filialorganisasjon for FCI og har sin prioritering og loyalitet knyttet til å ivareta FCIs interesser i Norge.

I ca 10 år nedla jeg et stort arbeid for å få etablert påvirkningskraft overfor NKK slik at organisasjonen skulle endre fokus til bl. a. også å bli en interesseorganisasjon for samtlige hundeeiere i Norge. Åtte jakthundforbund, som organiserer over 99 % av jakthundinteressene i NKK, fattet i 2008 prinsippvedtak om å etablere en formalisert jakthunddivisjon som med styrke kunne påvirke NKK til å gjennomføre en endret arbeidsform.

Det knyttet seg store forventninger til den omdanningen av NKK som fant sted for kort tid siden. Formelt er det medlemsorganisasjonene i NKK som, med sine representanter, møter på NKKs representantskapsmøter. Så lenge medlemsorganisasjonene opptrer hver for seg, har NKKs administrasjon den samme frihet som i tidligere tider til å prioritere FCIs interesser og til å fortsette de tradisjonelle aktiviteter som administrasjonen står for. Selv har jeg vært medlem i NKK i nesten 50 år og har inntrykk av at NKK ikke i nevneverdig grad har endret sine prioriteringer.

Hva gikk galt i 2008 siden jakthundforbundenes prinsippvedtak ikke ble gjennomført ?  Et vesentlig forhold var at NKKs, den gang nyvalgte, styreleder med alle midler motarbeidet etableringen av en jakthunddivisjon. Altså  - NKKs styreleder gjorde sitt ytterste for å forhindre at jakthundsektoren kunne nyttiggjøre seg sine selvfølgelige demokratiske rettigheter.  Et annet og minst like viktig forhold var at det ikke var mulig å få de åtte raseklubbene i FKF til å samvirke ut fra en felles tankegang.  Som kjent har raseklubbene dominerende innflytelse på hva FKF skal mene (eller ikke mene).  

I sitt innlegg sier Heyerdahl: ”FKF har lykkes med å samle hele jakthundsektoren under en hatt i en jakthunddivisjon”. Så vidt jeg vet, har ikke NKK på noe tidspunkt akseptert at en slik jakthunddivisjon eksisterer. Slik lovene for FKF viser, representerer ”jakthunddivisjonen” et uformelt samarbeidsorgan på siden av den formelle organisasjonsstrukturen i NKK.

”36 000 stemmer, 35 % av det totale stemmeantall i NKKS RS” må være det sterkeste argument for nå å fullføre løpet mot en jakthunddivisjon, som ut fra egen formell styrke, kan utøve den nødvendige påvirkning på NKK til endret arbeidsform. I denne forbindelse vil det være helt nødvendig at FKF blir et reelt forbund, med en arbeidsform som er sammenlignbar med den de øvrige syv jakthundforbund praktiserer.

Jeg er overrasket over de synspunkter Heyerdahl nå hevder. Han var en av de første initiativtakere for planlegging av en jakthunddivisjon og arbeidet lenge for å få denne realisert.

Kåre Lotsberg                              070712

Kåre Lotsberg

Til toppen!
 
Norsk versjon English version