Gå til Evelyn Rudi Designs!

Velkommen til oss

Kennelnavnet Eraaks ble av Kåre Lotsberg registrert på sekstitallet. Kåre har drevet oppdrett av strihåret vorstehhund, korthåret vorstehhund og pointer. Hans fetter, Lars Norderhus, ble opptatt som medeier i 2000.

Avlsmålet har hele tiden vært å avle sunne og robuste hunder med godt gemytt og gode jaktferdigheter; først og fremst til eget bruk, men av og til har vi valper til salgs.

Hjemmesidene er ment å være kontaktskapende samt å gi relevant informasjon om avl, avlsplaner og oppnådde resultater. I tillegg inneholder sidene en rekke artikler av Kåre. Artiklene, som gir synspunkter på mange forhold som angår vår hobby, er også ment å være oppfordring til erfarings- og meningsutveksling. Vi vil ønske varmt velkommen alle innspill og kommentarer som gjelder sidene våre.Kåre:
E-post: kaarejl@online.no
Mobil: 91181449
Lars:
E-post: larsnorderhus@mac.com
Mobil: 91126206